I CIRCUÍTO DE XADREZ GALICIA-NORTE

Regulamento

 1. O Circuíto terá unha duración do 1 de xaneiro ao 31 de Nadal do 2014
 2. O ámbito xeográfico é o norte de Galicia provincias de A Coruña e Lugo
 3. Poden formar parte do circuíto todos os torneos que teñan lugar en este ámbito xeográfico
 4. Os torneos poden ter calquera duración e un ritmo de xogo mínimo de 13’ finish (10’+2”). Non computan os campionatos oficiais.
 5. Todos os eventos deberán ser anunciados con polo menos 30 días
 6. Os torneos terán premios en diñeiro e os de clásicas pontuarán para ELO FIDE/FEDA
 7. Os torneos terán que ser abertos para todos os deportistas: federados ou non, nacionais ou estranxeiros. Nos torneo válidos para ELO os deportistas non federados pagaran unha tasa adicional de 10 € para tramitar a licenza
 8. A importancia relativa de cada evento para a clasificación do circuíto será medida por a aplicación dos factores do punto 15
 9. Para as clasificacións finais do circuíto: Sénior, Veteranos, 40-54, 25-39, 19-24, Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 e Sub 8, teranse en conta as 10 mellores puntuacións de cada xogador
 10. En cada torneo puntuarán para o circuíto so os 5 primeiros clasificados de cada categoría.
 11. Para as clasificacións finais do circuíto aplicaranse os seguintes criterios de desempate:
  •  Maior número de torneos de clásicas disputados.
  •  Maior número de torneos disputados.
  • Clasificación considerando todos os torneos disputados
 12. Todos os torneos rexeranse por as normas da FEDA e da FIDE, a efectos de contabilizalos nos sistemas de clasificación puntual ELO
 13. Dirección: Juan V. Rodríguez Rey, Organizador Internacional
 14. Arbitraxe: Rodrigo Cubero Ferreiro, Árbitro Nacional
 15. Táboa de factores de peso dos torneos
  Premios SR-7 SR-8 SR-9 CL-5 CL-6 CL-7 CL-8 CL-9
  300-500 1 1,1 1,2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
  501-1000 1,6 1,7 1,8 2,6 2,8 3 3,2 3,4
  1001-1500 1,7 1,8 1,9 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5
  1501-2000 1,8 1,9 2 2,8 3 3,2 3,4 3,6
  2001-2500 1,9 2 2,1 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7
  2501-3000 2 2,1 2,2 3 3,2 3,4 3,6 3,8
  3001-3500 2,1 2,2 2,3 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
  3501-4000 2,2 2,3 2,4 3,2 3,4 3,6 3,8 4
  4001-5000 2,4 2,5 2,6 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1
  5001-6000 2,5 2,6 2,7 3,4 3,6 3,8 4 4,2
  6001-7000 2,6 2,7 2,8 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3
  7001-9000 2,7 2,8 2,9 3,6 3,8 4 4,2 4,4
  > de 9000 2,8 2,9 3 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5
 16. Para o cálculo dos puntos do circuíto multiplicaranse os puntos obtidos no torneo polo factor do mesmo
 17. Táboa de coincidencias
    SR-SR SR-CL CL-CL
  Mesma Provincia Non Non Non
  Diferente Provincia Non
 18. Premios: Trofeos para os 3 primeiros de cada chanzo: Sénior, Veteranos, 40-54, 25-39, 19-24, Sub. 18, Sub.16, Sub.14, Sub.12, Sub.10 e Sub.8. Todos os premios son excluentes
 19. A entrega de premios terá lugar na clausura do torneo de Reis do 2015.
 20. A organización corre a cargo do Circulo Ferrolano de Ajedrez e da Escola Luguesa de Xadrez.
 21. O custo dos trofeos do circuito repartiranse proporcionalmente entre os clubes, segundo o número de torneos organizados
 22. Os casos omisos serán resolvidos pola organización.
 23. Webs oficiais www.cfxadrez.org, www.escoladexadrez.com e www.xaquedrum.es
 24. Táboa de torneos 2014
  Peso Datas Nome Ritmo Premios Insc. Características

  1,6

  4 de xaneiro

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  2,2

  5-6 de abril

  V Torneo Sub 1600

  30’+30”

  0 €

  5

  ELO <1600

  2,2

  10 de maio

  VI Memorial Pepiño Rodgz

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  2,9

  16-18 de maio

  Scacorum en Lugo

  60’+30”

  1200 €

  20

  ELO <2200

  1

  24 de maio

  Tempo de Lecer

  10 + 3"

  360  €

  8

  Sen limite de ELO

  1

  1 de xuño

  Activo

  10’+5”

  450 €

  10

  ELO <1600

  2,2

  14-15 de xuño

  Torneo Sub 1600

  30’+30”

  0 €

  10

  Sen limite de ELO

  2,2

  28 de xuño

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  5

  ELO <1600

  4,4

  16 ao 23 de xullo

  XXIX Internacional de Ferrol

  90’+30”

  8000 €

  40

  Sen limite de ELO

  3,6

  24-29 de xullo

  Arteixo

  90’+30”

  2000 €

  35

  Sen límite de ELO

  1,6

  2 de agosto

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  1,8

  10 de agosto

  Torneo de Cambre

  20’+3”

  940 €

  0

  Sen límite de ELO

  1,2

  11 de agosto

  Torneo de Betanzos

  20’+3”

  500 €

  3

  Sen límite de ELO

  2,2

  23-24 de agosto

  Torneo Sub 1600

  30’+30”

  0 €

  5

  ELO <1600

  2

  31 de agosto

  Concello de Rianxo

  20’+3”

  1675 €

  6

  Sen límite de ELO

  1,6

  6 de setembro

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  3,1

  19-21 de setembro

  Cidade de Lugo

  90’+30”

  2500 €

  20

  Sen limite de ELO

  2,7

  27-28 de setembro

  Torneo Sub 1600

  30’+30”

  0 €

  5

  ELO <1600

  1,6

  11 de outubro

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  2,9

  18-19 de outubro

  Scacorum en Lugo

  60’+30”

  1400 €

  20

  ELO <2200

  1,6

  1 de novembro

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  1

  9 de novembro

  Activo

  10’+5”

  450 €

  10

  ELO <1600

  2,2

  22-23 de novembro

  Torneo Sub 1600

  30’+30”

  0 €

  5

  ELO <1600

  3

  5-8 de decembro

  VI Torneo Paco Allegue

  90’+30”

  3400 €

  30

  Sen limite de ELO

  1,6

  20 de decembro

  Tempo de Lecer

  10’+3”

  895 €

  10

  Sen limite de ELO

  1,2

  27 de decembro

  Torneo de Betanzos

  20’+3”

  500 €

  3

  Sen límite de ELO

  NOTAS:
  1)    As datas dos torneos poder variar lixeiramente para eludir coincidencias con outros eventos
  2)    A incorporación de eventos non está pechada e pódense incorporar ao Circuíto ao longo do ano, sempre que cumpran o regulamento do circuito